Ulla Björkman

Merparten av bokmärkena i Gamla Bankgården ägs av Ulla Björkman. Under 2015 har hon publicerat en unik bok om bokmärken – ”Mormors farmors mors bokmärken och viktorianska signaturer” – som nu finns till försäljning på museet.

Bokm_UBbok

Ulla Björkman samlade tidigt på bokmärken och under hennes nio år som bosatt i USA fann hon bokmärkesalbum från 1800-talet, vilket ytterligare förstärkte hennes intresse. Sedan dess har hon varit en flitig samlare. Majoriteten av märkena kommer från Tyskland, där de flesta har tryckts.

Den nya boken är tillägnad Elisabeth Ralf, som vuxit upp i fastigheten.

Bokm_bok