Gamla Bankgården i Vrigstad


Den unika Gamla Bankgården i Vrigstad invigdes den 12 november 2003. Då hade det tidigare bankmuseet kompletterats med den Dahlska lägenheten. Här inryms bl.a. Sveriges enda bankmuseum på ursprunglig plats.
2022 invigdes vår nya utställning ”Vrigstadentreprenörer – hur Vrigstad blev Vrigstad”. En berättelse om Vrigstads historia som du nu kan se på film här.


Upplev Gamla Bankgården genom att avnjuta ett traditionellt kafferep med sju sorters kakor. Läs mer.

Dahl_salen

På andra våningen i byggnaden kan man gå husesyn i en våning från slutet av 1800-talet som tillhört tidigare kronolänsmannen och bankkamreren Alfred Dahl.

Sedan 2007 finns här även ett Maskinmuseum, ”Från gåspenna till dator…”. I Gamla Bankgården finns även ett mycket stor samling gamla spargrisar i olika former och format – ”Sparbössan genom tiderna”.

2022 invigdes en ny permanent utställning som visar att varje bygd har sina möjligheter. Här belyser Stiftelsen Gamla Bankgården hur Vrigstad, som generellt exempel, genom entreprenörskap utvecklats till idag. Enskilda människor har genom insatser byggt och omformat samhället. Så har skett på många håll. Vrigstad är inte unikt men spåren är tydliga och föregångarna kända. Utställningen hylla entreprenörer över tid och efterlyser tillkomsten av nya, med bärande idéer för samhällsutvecklingen.

Inger Malm och Kersti Frigert tittar på den nya utställningen som invigdes den 27 mars 2022.

En stiftelse med representanter från Vrigstads hembygdsförening, Vrigstads samhällsförening samt Sparbanksstiftelsen Alfa äger och driver anläggningen.
Satsningen har kunnat ske tack vare omfattande ekonomisk bidrag från Sparbanksstiftelsen Alfa.
Anläggningen drivs på ideell basis, med ett antal lokalt utbildade guider.