Gamla Bankgården i Vrigstad

Den unika Gamla Bankgården i Vrigstad invigdes den 12 november 2003. Då hade det tidigare bankmuseet kompletterats med den Dahlska lägenheten. Här inryms bl.a. Sveriges enda bankmuseum på ursprunglig plats.

Söndagen den 24 mars invigdes 2019 års utställning med verk av fyra lokala konstnärer.

Dahl_salen

På andra våningen i byggnaden kan man gå husesyn i en våning från slutet av 1800-talet som tillhört tidigare kronolänsmannen och bankkamreren Alfred Dahl.

Sedan 2007 finns här även ett Maskinmuseum, ”Från gåspenna till dator…”. I Gamla Bankgården finns även ett mycket stor samling gamla spargrisar i olika former och format – ”Sparbössan genom tiderna”. Varje år anordnas dessutom en årlig utställning i byggnaden.

En stiftelse med representanter från Vrigstads hembygdsförening, Vrigstads samhällsförening samt Sparbanksstiftelsen Alfa äger och driver anläggningen.
Satsningen har kunnat ske tack vare omfattande ekonomisk bidrag från Sparbanksstiftelsen Alfa.
Anläggningen drivs på ideell basis, med ett antal lokalt utbildade guider.