Gruppresor

Välkommen till en spännande tidsresa på Gamla Bankgården i Vrigstad!

Stig in i maktens boning
Öppna dörren och stig in i ett ålderdomligt hus i Vrigstad. Här huserade för hundra år sedan kronolänsman Alfred Dahl, en av bygdens lokala elit. Han var en statens tjänare och stod för rättskipning i häradet. Sekreterarskapet vid häradstinget gjorde honom väl förtrogen med händelser i bygden. Men statens kaka var knapp och ytterligare inkomster krävdes.

Med sin juridiska anstrykning anförtroddes Dahl uppgiften som kamrer I Vrigstad Sparbank. När banken 1913 flyttade in i dagens bankmuseum, bodde familjen Dahl sedan ett decennium i byggnadens övervåning. Mycket av bygdens ekonomiska och sociala liv cirklade runt familjen Dahl.

Till byggnaden knöts både ekonomisk och social ”makt”. I dagens Gamla Bankgården upplevs mötet mellan dessa två arenor i dels en orörd bank från förra sekelskiftet och dels en lägenhet från samma tid. Möt det ekonomiska och sociala livet för över hundra år sedan under en guidad visning i Gamla Bankgården.

2022 invigdes en ny utställning som visar att varje bygd har sina möjligheter. Här belyser Stiftelsen Gamla Bankgården hur Vrigstad som generellt exempel genom entreprenörskap utvecklats till idag. Enskilda människor har genom insatser byggt och omformat samhället. Så har skett på många håll. Vrigstad är inte unikt men spåren är tydliga och föregångarna kända. Utställningen hyllar entreprenörer över tid och efterlyser tillkomsten av nya, med bärande idéer för samhällsutvecklingen.

Utställningar
Utöver banklokalen, som den såg ut 1913, och sekelskiftesvåningen, som möblerades 1898, finns även permanenta utställningar med bl.a. bankmaskiner och sparbössor samt den nya utställningen över samhällets utveckling och dess entreprenörer.

Guidade gruppbesök: 60 kr/person
För mer information eller för bokning kontakta Kerstin Carlsson, tfn. 0703-471756.
Betalning via faktura. Besöksadress: Jönköpingsvägen 2, Vrigstad.

Välkommen till Gamla Bankgården!