Kultursöndag 111030

Eftermiddagens program introducerades av Gamla Bankgårdens ordförande Stig Marz som berättade om Gustaf Dahl och hans relation till Vrigstad. Sedan var det dags för Hilbert Björkdahl som inför en fullsatt salong läste ur böcker förknippade med Gamla Bankgården.

Bank_kultur111

Bank_kultur112

Hilbert Björkdahl läste valda stycken ur Vrigstads Hembygdsförenings bok Det var då…, som bygger på en skriftväxling mellan Gustaf Dahl och Stig Marz. Hilbert valde att läsa stycken som bl.a. rörde en marknadsafton i Vrigstad, Gustaf Dahls kontakter med Gästgivaregården samt om apotekarens hund.

Efter en paus läste han valda stycken ur Fritiof Nilsson Piratens verk, med koppling till Gustaf Dahl.

 

Bank_kultur113

I pausen mellan uppläsningarna bjöds deltagarna på Janssons frestelse – en koppling till Dahls berättelse om Gästgivaregårdens servering.