Entreprenörer i Vrigstad

Entreprenörerna i Vrigstad har spelat en mycket viktig roll för samhällets långsiktiga utveckling, både på 1800- och 1900-talet och även i nutid. Vi vill här lyfta fram några av dem som betytt eller betyder mycket för Vrigstad och den positiva utveckling samhället haft och har.

Alf och Pernilla Wihrén

Birgitta med sönerna Olof och Per Carlsson

Birgitta och Tommy Gunnarsson 

Clas-Petter Johansson

David Gunnarsson

Fredrik Runstedt

Gunnar Lägersten

Gösta och Cajsa Lundberg

Gösta och Karl-Åke Hjälmeby samt Kennert Almqvist 

Konrad Lönnborg

Lars-Göran och Inger Sjöstedt

Lennart Rolf

Mandli Svensson

Morgan Karlsson

Peter Svensson

Rune Olofsson

Släkten Vink