Entreprenörer i Vrigstad

Entreprenörerna i Vrigstad har spelat en mycket viktig roll för samhällets långsiktiga utveckling, både på 1800- och 1900-talet och även i nutid. Vi vill här lyfta fram några av dem som betytt eller betyder mycket för Vrigstad och den positiva utveckling samhället haft och har.

Alf och Pernilla Wihrén

Birgitta med sönerna Olof och Per Carlsson

Birgitta och Tommy Gunnarsson 

David Gunnarsson

Gunnar Lägersten

Gösta och Cajsa Lundberg

Gösta och Karl-Åke Hjälmeby samt Kennert Almqvist 

Lennart Rolf

Rune Olofsson