Hur Vrigstad blev Vrigstad

Under pandemin har arbetet med en ny utställning om Vrigstad pågått. Delar av lokalerna har byggts om, filmer har tagits fram, bilder har kopierats och texter har skrivits. I utställningen skildrar vi hur Vrigstad har vuxit fram och stor tonvikt läggs bl.a. på alla de entreprenörer som möjliggjort den positiva utveckling som skett och sker i samhället.

Mats och Kerstin Carlsson samt Karl-Johan Krantz diskuterar hur utställningen ska sättas upp.

Stiftelsens styrelse tittar på hur arbetet med den nya utställningen fortskrider.