Guider

Guidningen i Gamla Bankgården sköts av lokalt utbildade guider. Ett 20-tal personer har deltagit i de utbildningar som genomförts.

I utbildningen har deltagarna fått en mängd fakta om Bankmuseet och familjen Dahl. Man har också fått se Stig Marz film där Margit Dahl visar och berättar om sin lägenhet samt en film, som också spelats in Vrigstad, hur ett bankkontor fungerade runt år 1915. Gruppen har också varit på studiebesök i Sigtuna samt i Eksjö för att ta del av hur guidningen fungerar på Aschanska gården. Den mesta tiden har dock gått åt till att på plats lära känna lokalerna och dess inventarier samt historien kring dessa.

Varje år gör guiderna och styrelsen en inspirations- och utbildningsresa till nya besöksmål för att samla in nya idéer och intryck. Den 1 juni 2016 gjordes den senaste resan som gick till Eksjö.
160601_guide

Här fick guiderna bl.a. information om Eksjös historia samt om Ing 2 och Ränneslätt.