Utställningar

Under 2020 och 2021 pågår arbetet med en ny permanent utställning som ska spegla hur Vrigstad har utvecklats. Fokus läggs bl.a. på det stora antalet entreprenörer som varit viktiga i samhällets utveckling.

Invigningen kommer preliminärt att ske i mars 2022.