Utställningar

Nu slås dörrarna upp till den nya utställningen

VRIGSTADENTREPRENÖRER – hur Vrigstad blev Vrigstad

Öppet invigningsdagen söndagen den 27 mars kl 16-18, fri entré.

Nu är arbetet klart med den nya permanent utställningen som speglar varje bygds möjligheter. I den nya utställning belyser vi hur Vrigstad, som generellt exempel, genom entreprenörskap utvecklats till idag. Enskilda människor har genom insatser byggt och omformat samhället. Så har skett på många håll. Vrigstad är inte unikt men spåren är tydliga och föregångarna kända. Utställningen hyllar entreprenörer över tid och efterlyser tillkomsten av nya, med bärande idéer för samhällsutvecklingen.