Öppethållande

P.g.a. pågående pandemin har Gamla Bankgården stängt ett mycket begränsat öppethållande för både gruppbokningar och enskilda besök. Så snart rekommendationerna ändras kommer vi här att publicera våra öppettider för 2021.