Kulturhusens dag 040912

Den 12 september 2004 firades Kulturhusens dag i Gamla Bankgården. Arrangemanget är sameuropeiskt och i närmare 50 länder kunde kulturhistoriskt intresserade besöka äldre, intressanta byggnader som sparats för eftervärlden. Årets tema var ”Hus i goda händer” – ett tema som passade mycket väl in på den restaurerade lägenheten i Gamla Bankgården.

Programmet inleddes med att byggmästare Bengt Gunnarsson, som svarat för restaureringen, berättade om de tekniker som använts samt problem man ställdes inför under arbetets gång. Hela restaureringsarbetet dokumenterades med hjälp av videokamera av Stig Marz och delar av denna filmen visades efter Bengt Gunnarssons framträdande.

Bank_kultur042

Härefter var det Elisabeth Ralf, Stockholm, barnbarn till kronolänsmannen Alfred Dahl, som på ett mycket engagerat och humoristiskt sätt berättade minnen från sina besök hos morföräldrarna i Vrigstad på 1920-talet. Elisabeth är den sista som föddes i bankgården.

 

 

 

 

 

 

Bank_kultur041

Stig Marz var eftermiddagens värd och efter att, i vanlig ordning dokumenterat eftermiddagen med sin videokamera, avtackade han Elisabeth Ralf med blommor.