Stiftelsen Gamla Bankgården

Den 28 augusti 2002 hölls det konstituerande sammanträdet för Stiftelsen i Gamla Bankgårdens lokaler. Närvarande var representanter för de tre stiftarna: Sparbanksstiftelsen Alfa, Vrigstads hembygdsförening samt Vrigstads samhällsförening.

Stiftelsen har för närvarande följande sammansättning:
Mats Carlsson, ordförande – Vrigstads hembygdsförening
Börje Cronvall, v ordförande och sekreterare – Vrigstads hembygdsförening
Anita Sjöberg, kassör – Vrigstads samhällsförening
Kajsa Lundberg, ledamot – Vrigstads samhällsförening
Berno Hult, ledamot – Sparbanksstiftelsen
Alfa Mikael Fröler, ledamot – Sparbanksstiftelsen Alfa.

Adjungerade ledamöter: Karl-Johan Krantz och Bengt Gunnarsson.

Vid stiftelsens sammanträde den 21 maj 2014 avtackade ordförande Mats Carlsson avgående ledamöterna Christer Arlbrandt, Stig Marz och Carl-Gustaf Liew.

Bank_stiftelse14

Föreningssparbanken AB har som gåva skänkt Stiftelsen de inventarier som finns i bankmuseet samt de inventarier som tillfallit Sparbanken Alfa genom testamente av den 12 februari 1988, upprättat av Margit Dahl.

Sparbanksstiftelsen Alfa har bidragit med stiftelsekapital som möjliggjort för Stiftelsen att förvärva den fastighet som inrymmer museerna.