Handelns och penningarnas historia

Under år 2009 visades utställningen ”Handelns och penningarnas historia – från Hedenhös till år 2100.”  Utställningen var ett samarbete mellan Stiftelsen Gamla Bankgården och DATASAAB:s vänner.Utstall_penn1Utställningen består dels av en monter med gamla mynt och sedlar som stiftelsen fått låna av Eskil Örskog och dels av en utställning där man med hjälp av en tidslinje kan följa utvecklingen från byteshandel till datoriseringen av penninghanteringen.

Utstall_penn2

Redan på neandertalmänniskans tid kanske man hade byteshandel.”Din hare mot mitt skinn” – var ett sätt att skaffa de varor man behövde.

Utstall_penn3Utefter en tidslinje kan man följa utvecklingen. I utställningen har man bl.a. med en karvstock. Långt innan människan uppfann siffror kunde man räkna. Med en karvstock av trä eller ben kunde man t.ex. markera antalet djur man samlade in.

Utstall_penn4Att handla på marknaden var ett bra sätt att skaffa sig varor. Vrigstads marknad är lika uråldrig som berömd.Redan 1177 omnämns Vrigstad som Njudungs köpstad, men handel har med stor säkerhet bedrivits här ännu tidigare.

Utstall_penn5

 

 

 

 

 

 

På utställningen finns även en kopia av världens största mynt. Det väger 19,7 kg och motsvarar 10 daler silvermynt.