Så klädde sig damerna i Bankgården

I 2007 års utställning finns exempel på vuxnas kläder i Bankgården. Kläderna har burits av Elin Gustafsschöld eller Anna och Margit Dahl. Fröken Gustafsschöld ägde och bodde i Bankgården åren 1886-1917. Hon var född 1854 och dog i Vrigstad 1936.

Margit Dahl föddes i huset 1904 och bodde här till sin bortgång 1995.

Utställningen visar också exempel på hur kronolänsmannen klädde sig.

Utstall_klader