Välbesökt invigning av 2016 års utställning

Söndagen den 3 april invigdes 2016 års utställning av Radiomuseets chef Bo E Karlsson. I invigningstalet framhöll Bo utställningens syfte – att förmedla teknikens historia.
Utstall_160403_4

Bo Karlsson gav en tillbakablick på Radiomuseets historia. Man har lämnat sina lokaler på Tändsticksområdet i Jönköping och kommer att finnas i andra lokaler framöver. I utställningen, som är en del av Radiomuseets inventarier, vill man spegla när radion och ljudet kom till Vrigstad. I utställningen finns bl.a. en tidningsartikel om ett lyckat test då man fick höra radio i Vrigstad 1924, ett år innan Sveriges Radio startade sina sändningar. I utställningen finns också fonografer, som uppfanns i USA på 1870-talet. Grammofonen kom vid sekelskiftet och på 30-talet introducerades en kombination av radio och grammofon. Resegrammofonen blev populär på 40-talet. I utställningen finns även tidiga TV-apparater. De riktiga sändningarna TV-startade 1958, men innan dess kunde man titta på TV från bl.a. Danmark.

Före Bo Karlssons invigningstal hade Stiftelsen Gamla Bankgårdens ordförande Mats Carlsson hälsat välkommen och berättar om stiftelsens arbete.

Före Bo Karlssons invigningstal hade Stiftelsen Gamla Bankgårdens ordförande Mats Carlsson hälsat välkommen och berättat om stiftelsens arbete.

 

Under invigningen bjöd Stiftelsen lämpligt nog på radiokaka. På bilden serverar Barbro Lindegren några av besökarna.

Under invigningen bjöd Stiftelsen lämpligt nog på radiokaka. På bilden serverar Barbro Lindegren några av besökarna.

 

Bo Karlsson spelade upp gamla 78-varvare på en av trattgrammofonerna.

Bo Karlsson spelade upp gamla 78-varvare på en av trattgrammofonerna.

Intresset var stort för att titta på de gamla apparaterna och de minnen de var förknippade med.

Intresset var stort för att titta på de gamla apparaterna och de minnen de var förknippade med.