Välbesökt invigning av 2017 års utställning

Stiftelsens ordförande Mats Carlsson hälsade ett mycket stort antal besökare välkomna till invigningen av 2017 års utställning med gamla leksaker. Han berättade kort om byggnaden, som idag tillhör Stiftelsen Gamla Bankgården i Vrigstad och som i mitten av 1840-talet flyttades till Vrigstad från Lammhult.

Invigningstalare var Sven Aronsson, son till Georg Aronsson som startade Mickis Leksaker i Gemla. Sven inledde med att berätta om Gemla Leksaksfabrik som startade i Gemla 1866. Företaget startades av Alexis Vesterdahl i Stockholm, där han utbildade sig. I Gemla fann han de förutsättningar som krävdes för tillverkningen: vattenkraften, skogen, arbetskraften samt järnvägen som kunde transportera produkterna.

Sven Aronsson, Gemla, var invigningstalare.

Fabriken brann två gånger innan man 1844 flyttade tillverkningen till Diö, efter en tvist med en finansiär. 1893 flyttade man tillbaka till Gemla och startade Nya leksaksfabriken Gemla. När företaget var som störst hade man 62 anställda och 54 maskiner. Företaget lades ner 1954. På 50-talet fanns totalt ett tiotal leksaksfabriker i Gemla.

Micki Leksaker är en stor leksakstillverkare, där fjärde generationen efter Aron Johansson som arbetade på den första fabriken nu arbetar vidare. Micki Leksaker grundades 1944 av Sven Aronssons far Georg och bolaget är fortfarande i familjen Aronssons ägo.

Georg var bokförsäljare och träffade på en resa till Stockholm en konstnär och tillsammans kom de på idén att göra leksaker av målade kulor. Redan det första året fick de en order av EPA på 10 000 artiklar – och dessa kom att tillverkas i en ladugård för att sedan packas i Georgs bostadshus.

1975 byggdes nya lokaler för att svara mot bl.a. de arbetsmiljökrav som finns. Fram till 1990 tillverkades den största delen av produkterna i Gemla, men sedan har alltmer av produktionen förlagts till Kina. Idag designas leksakerna fortfarande i Gemla, men produktionen sker huvudsakligen i Kina. Företaget omsätter idag 160 miljoner kronor och har 50 anställda.

Stiftelsens ordförande Mats Carlsson tackade Sven Aronsson för ett mycket intressant invigningstal.
Några av de många guiderna som fanns på plats för att välkomna och guida besökarna.