Birgitta med sönerna Olof och Per Carlsson

Sunnerby Södergård drivs idag av Per och Olof Carlsson med familjer tillsammans med deras mor Birgitta. Gården har drivits i släkten sedan 1905 då Karl-Uno Johansson från Tödjestorp i Hjälmseryds socken, Per och Olofs farfars far, köpte den.

Karl-Uno hade 1891 utvandrat till Amerika och arbetade där i järngruvor i den nordvästra halvön i Michigan. Efter 13 år med tungt, men lönande, gruvarbete återvände han hem till Småland och köpte Sunnerby Södergård.

Gården drevs tillsammans med hustrun Josefina fram till 1938, då sonen Martin och hustrun Karin tog över. Man fortsatte driva gården med mjölkproduktion och skog. Martin handlade även en del med skog. Några av hans bröder hade sågverksrörelse i Vrigstad.

Martin och Karin Karlsson, Sunnerby Södergård. Huset byggdes 1875 och revs 1951, då nuvarande bostaden byggdes. Foto från slutet av 30-talet.

Lönsamheten inom mjölkproduktionen blev tuffare och tuffare. I början av 1960-talet beslutade sig Martin och Karin för att sälja korna. De renoverade ladugården och byggde om för att börja med slaktkycklingar. Svenska folket hade allt mer börjat upptäcka att kyckling var både god och bra mat till vettigt pris. Martin var ”med sin tid” och beslutade starta kycklingproduktion.

Han satte in 16 000 kycklingar per omgång, och  efter fem veckor var de färdiga att skickas till slakt. Därefter var det dags för rengöring och in med en ny omgång. På ett år hann det bli många kycklingar till slakt. Med ålderns rätt avvecklades succesivt kycklingproduktionen i början av 80-
talet.

1983 tog Leif och Birgitta Carlsson över gården.

Generationsskifte
Gården övertogs 1983 av sonen Leif och hans fru Birgitta. De drev den till att börja med på deltid och hade lite olika funderingar på hur gården skulle utvecklas. Från 2001 arbetade både Leif och Birgitta heltid på gården. Hösten 2007 avled Leif och Birgitta driver gården vidare tillsammans med sönerna.

Potatis och jordgubbar
På den tiden hade det börjat bli mycket populärt med självplock av olika grönsaksprodukter. Granngårdarna hade haft stora potatisodlingar, och förutsättningarna var goda med de lätta sandjordarna och bra möjlighet till bevattning.

Självplockningen var populär. Här är det skördetid i jordgubbslandet.

På gården startades självplockning av potatis som under några år hade en ”strykande åtgång”, men intresset avtog succesivt. Det hade blivit svårare och svårare att lagra potatisen hemma. De gamla hederliga jordkällarna fanns inte längre kvar. Dessutom kanske folk blivit mer bekväma och ville inte smutsa ner sig. Det var enklare att gå till affären och handla sin potatis.

Istället startade gården med jordgubbsodling för självplock. Den var igång från 1990 fram till 2007. Det var mycket populärt utflyktsmål med kunder från hela kommunen med omnejd.

Tidningsartikel från december 1996.

Äggproduktion
Ägg från frigående höns hade blivit alltmer  efterfrågade och man höll på att avveckla burhönssystemet i Sverige. 1995 renoverades det gamla kycklingstallet på gården, som stått tomt ett antal år. Där sattes in en ny inredning för frigående höns och på våren köptes den första omgången av 3000 unghöns in.

Det plockades cirka 2 700 ägg per dag som förvarades i ett kylrum, och en gång i veckan kom Kronfågel och hämtade dem. En del såldes även direkt till kund hemma på gården. Foderpriserna gick succesivt upp och äggpriset följde inte med i motsvarande grad. Det innebar att lönsamheten blev försämrad, så 2008 upphörde äggproduktionen.

Köttdjur och foderproduktion
1989 köptes de första dikorna till gården. Den verksamheten har utvecklats genom åren. Gården är KRAV-certifierad. I början av 2000-talet byggdes nya djurstallar. Idag finns det cirka 100 dikor av
raserna Charolais, Simmental och Aberdeen Angus på gården.

Birgitta, Per och Olof Carlsson med en av sina många djurbesättningar.

Korna föder en kalv (och ibland tvillingar) varje vår. Kalvarna går med sina mödrar och diar på bete hela sommaren. På hösten separeras de och kalvarna tas in för att utfodras med extra bra foder.

Tjurkalvarna går till slakt när de är cirka 14-15 månader och har en tillväxt på 1,5-2 kg per dag. Även en del kvigkalvar går till slakt. På gården finns totalt 250-300 köttdjur. Det går åt stora mängder foder och betesmarker till alla djuren.

Idag brukas cirka 180 ha åker och 100 ha bete. Den största delen arrenderas av andra markägare.

Gården har delvis ett samarbete med några andra gårdar inom Smålands Ekokött, då en del djur slaktas på Ellos slakteri i Lammhult, och man levererar kött till några butiker i kommunen. Även hamburgare tillverkas på Svenska Hamburgerfabriken i Sävsjö. Verksamheten varierar i
omfattning för närvarande.

Skog
Fastigheten och verksamheten omfattar idag även cirka 450 ha skog. När stormarna Gudrun och Per välte nästan 10 000 kubikmeter av familjens skog köptes två skogsmaskiner in, nu finns en skotare kvar.

Per och Olof har också startat aktiebolaget Sunnerby Jord och Skog, ett företag som erbjuder röjning, plantering och skoglig rådgivning. I bolaget finns tre anställda från Litauen som arbetar här under vår och höst.

Turism
Under 70-talet renoverades ett brygghus alldeles vid strandkanten av Sunnerbysjön för att kunna
hyras ut till turister.

Birgitta, Olof och Per vid den fina sjöstugan.

Den stugan renoverades och byggdes till 2012 och är nu i toppskick. Ytterligare en stuga renoverades 1998. Stugorna är uthyrda hela somrarna och även en hel del under hösten, vintern och våren.

För att bedriva ett lantbruksföretag idag är det en säkerhet att ha flera ben att stå på. Det är många omvärldsfaktorer som påverkar driften och lönsamheten, vilket Birgitta och sönerna har anpassat sig till.