Lennart Rolf

Mejeriföreståndare Algot Göransson avgår den 1 april 1962 och efterträds samma dag av Lennart Rolf. Lennart Rolf var sedan mejerist fram till nedläggningen av Vrigstad-Nydala Mejeriförening 1969 Han erhöll bl.a. utmärkelsen svensk smörmästare under sin tid som mejerist.

Hösten 1963 slutade man att tillverka smör vid mejeriet. Omkostnaderna var höga och det fanns även en s.k. försäljningsavgift som gjorde tillverkningen olönsam. Man började därefter i liten skala att tillverka ostkaka – och det blev Lennart Rolf, som hade en viss vana sedan tidigare, som blev bakmästare.

En av mejeriets specialiteter är Småländsk lantost. 1965 distribuerades från mejeriet i Vrigstad 85 ton ost. En mindre del av detta var kryddost, som huvudsakligen levererades till Dalarna.

1965 levererade de 180 medlemmarna 2 473 908 kg mjölk.

Samma år som mejeriföreningen lades ner köpte Lennart mejerilokalerna och fortsatte där med tillverkning av lantost och hemost.

Tillsammans med hustrun Ingrid hade de bildat bolaget Smålandsost. Lennart startar i maj 1969
affär i tidigare Sörensens. Försäljning av ost och hälsokost – delvis som självbetjäning.

1980 överlät Lennart och Ingrid Rolf Vrigstads Ostkaksbageri till Alf Wihrén och Ingemar Rolf.

Försäljningen flyttas senare tillbaka till mejeriet och 1989 tog sonen Ingemar Rolf över verksamheten efter sin far med tillverkning och försäljning av ost i gamla mejeriet.

Redan 1963 hade Lennart Rolf startat ostkakstillverkning parallellt med osttillverkningen. Till en början var ostkakstillverkningen inriktad enbart på försäljning lokalt i Vrigstad. 1965 producerades tio ton ostkaka till ett värde av 48 900 kronor, jämfört med fyra ton år 1964.
Senare sker även en produktion av kalvdans och äppelkaka.

Den 1 augusti 1980 överläts företaget till sonen Ingemar och svärsonen Alf Wihrén, som bildat Ostkaksbageriet i Vrigstad AB. Kapaciteten i dåvarande lokalerna var cirka 500 kg per dag.

I mars 1982 var Lennart fortfarande aktiv i företaget som Alf och Ingemar ägde.