Rune Olofsson

År 1943 köpte Rune Olofsson tillsammans med brodern Åke den sågverksrörelse i Bjällebo som Karl Svanberg startat två år tidigare.

Sågen i Bjällebo 1958. Fr.v.: Oskar Karlsson, Lillängen, Rune Olofsson, Lennart Johansson, Knavramålen, Erik Damberg, Lundby och Martin Karlsson, Lillängen.

Företaget var trots svåra tider framgångsrikt och år 1964 lades sågen i Bjällebo ned och verksamheten flyttades till Vrigstad då Rune Olofsson övertog Helmer Anderssons såg, hyvleri och tork – den 25 oktober 1964. Rörelsen utvecklades ytterligare under Runes tid.

Rune Olofsson på kontoret 1964.

År 1968, efter ett ökat behov av förädlat virke, byggdes ett hyvleri till det befintliga sågverket.

1973 såldes företaget till Nordiska Trähus men återköptes 1985. I och med återköpet lades sågverksamheten ned. I stället fokuserades verksamheten på att förädla virke till högsta kvalité, helt efter kundernas krav och behov.

År 1985 gick barnen Jonas, Emanuel, Christian, Daniel och Anna in som delägare i företaget.
Daniel sålde sin andel först och 1993 övertog de övriga syskonen även Runes del i företaget och drev det sedan på egen hand.