Släkten Vink

Johan Peter Vink (1831-1913) var smed i Vrigstad. Smedjan låg alldeles söder om Lunnabergs ladugård, vid vägen ned till Månsagården.

Johan var en skicklig hovslagare. Var det bråttom skodde han en häst på en halvtimme. Sonen Carl Wink (1857-1931) tog över smedjan. Under hans tid omvandlades smedjan till plåtslagerirörelse och verksamheten flyttades till en verkstad intill boningshuset vid Växjövägen.

När kronojägaren i Vrigstad Per Hallström (1857-1930) konstruerat sin berömda såddkanna för frösådd gick uppdraget att tillverka den till den yrkesskicklige smeden Carl Wink.

Priset på en såddkanna var 4 kronor 1912, en kostnad som snart sparades in, då kannan avsevärt minskade fröåtgången.

Kronojägare Hallströms son, Erik, har berättat i en bandad intervju följande historia: ”Erik och hans jämngamla kamrat Ragnar Lindegren satt och lekte strax intill Vinks smedja vid vägen till Månsagården. Plötsligt hördes en skarp knall.
Ut ur smedjan kommer Henrik Vink springande med en kolsvart skrikande figur efter sig. Ragnar ropar förskräckt, ”Nu springer vi, det är djävulen”. Men Erik tyckte sig känna igen rösten, så han försökte lugna Ragnar.
Det visade sig att Henrik, som var väldigt begåvad och tekniskt intresserad, skulle göra sig en pistol. Men något gick snett och krutladdningen gick av. Detta gjorde att kåpan över ässjan i smedjan föll ner och decenniers lagrad sot föll över farfadern Johan, som nu jagade sonsonen för att ge honom en avhyvling.”

Carls son Henrik, född 1893, tog över rörelsen efter fadern och efter Henrik blev det hans
söner Verner och Holger, som fortsatte med plåtslageriverksamheten.

Verner och Holger Vink uppförde en ny verkstad vid Stockarydsvägen 1964 och den gamla vid Växjövägen revs 1970 för att ge plats för ny bebyggelse.

I den nya verkstaden var de som mest fem anställda. 1999 övertog Verner och Holgers systerson Lars-Gunnar Johansson företaget, som nu kort och gott kallades Vinks Plåtslageri.

Efter 15 år som ägare sålde, i maj 2014, Lars-Gunnar företaget till Mikael Lorents, Lammhult och Olle Karlsson, Ryd, Rörvik.

Winks hus och verkstad vid Växjövägen på 1920-talet. Det lilla skåpet på knuten innehåller en brandlur. Vid brand gavs larm genom att man blåste i luren . Ett tiotal skåp var utplacerade i samhället.
Smeden Carl Vink med sönerna Hjalmar och Henrik 1912. På väggen hänger ett antal av Hallströms såddkannor.
Annons för Hallströms såddkannor 1915.
Stefan Johansson och Holger Vink jobbar med takgenomförningar. Foto från 1979.