Lars-Göran och Inger Sjöstedt

Verksamheten startade på hobbybasis 1982. 1987 bildade Lars-Göran och Inger Sjöstedt Höglandets Honung HB, som 2007 ombildades till ett aktiebolag.

Företaget har hela värdekedjan från råhonung som fås från egna bin till den färdiga honungen. Man säljer själva direkt till butiker, utan mellanliggande grossistled. Försäljningen sker främst i Småland samt i Stockholms- och Göteborgsregionen.

Företaget hyrde först lokaler av P-O Johnsson på Källebergsvägen 5 och köpte sedan dessa samt grannfastigheten, ett företagshotell. 2016 har man fyra anställda.

Sedan 2013 har man verksamhet i Enköping, där makarnas söner Johannes och Jonatan tillsammans med två anställda har egna lokaler och biodling.

Fr.o.m. 2016 har man även produktion i Åtvidaberg.

Företaget är idag en av Sveriges största honungs-producenter och kan skörda mellan 40 och 80 ton per år.

Lars-Göran Sjöstedt vid maskinen där man fyller honung på burkarna. Lars-Göran avled tragiskt vid en arbetsplatsolycka i augusti 2016.