Peter Svensson

Peter Svensson, född 1971 i Nydala, startade Vrigstad Alltjänst AB 2003. Man utför bl.a. skogstjänster, enklare byggtjänster som målning, taktegeltvätt och snöskottning.

2007 hade Peter en anställd och utökade till två anställda. 2010 anställdes tre säsongsarbetare från
Litauen för skogsröjning. Arbetsuppgifter och antalet anställda ökade för varje år och 2016 har man nio heltidsanställda mellan mars och december (bl.a. tre från Litauen och tre från Polen). På kontoret jobbar Cecilia Svensson 25 % och Peter är arbetsledare.

Företaget är certifierat för skogsvård. Man har de senaste åren planterat cirka 100 000 skogsplantor per år. Firman har köpt två hus i Vrigstad för de anställda från Litauen och Polen.

Peter Svensson.