Mandli Svensson

Mandli Svensson var född den 8 mars 1891 i Moheda. Pappan, som hade åkerirörelse, blev änkling när hustrun endast var 23 år gammal, 1888. De fick två barn tillsammans. Det andra barnet föddes i juli 1888. Mamman dog sedan i september och barnet i november.

Året efter hennes död, 1889, gifte han om sig. Mandli blev deras första barn och med tiden fick han totalt tio syskon.

Mandli började inom affärs-och speceribranschen 1903, när han var 12 år gammal. Han gick en handelsutbildning i Växjö 1909. 1914 startade han en egen firma i sko- och herrekiperingsbranschen i Moheda. Denna firma hade han kvar till 1918. Därefter drev han en trävaruhandel med en affär i Liatorp fram till 1921 – då han flyttade till Sösdala i Skåne. Här drev han en speceriaffär fram till 1926.

Mandlis hustru Nanna Hagman var född den 2 november 1896 i Vislanda. Hon var äldst av tre barn. Hennes pappa hette Johan och han var född utan ben och med endast en arm. När han föddes föreslogs att han skulle avlivas, ett beslut som skulle fattas av kungen – men han avslog förslaget.

De gifte sig i Stenbrohults kyrka den 18 april 1920. Samma år föddes dottern Kerstin i Stenbrohult. I Sösdala föddes Svenning två år senare. Den 21 oktober 1926 flyttade de till Vrigstad och tio år efter Svennings födelse, 1932, fick de ytterligare ett barn – Gunnel.

1926 köpte Mandli Svensson Eks affär vid Torget. Det var Johan Ek som hade drivit den och han hade 1908 överlåtit affären till sonen David. David dog 1924, endast 44 år gammal. Därefter drevs affären av dödsboet, som bestod av Davids tre minderåriga barn. För barnens räkning var det mostern Hilma Rydström som skötte affären till den såldes 1926. Barnen bodde kvar på övervåningen fram till 1926 då Mandli med hustru och barn flyttade in där.

Mandli hade av en handelsresande i Växjö fått vetskap om att en affär var till salu i Österkorsberga. Mandli, hans far och handelsresanden gav sig iväg för att titta på affären. Under resan sa handelsresanden att han fått höra att det även i Vrigstad var en affär till salu. De beslöt att stanna i Vrigstad för att titta även på den.

Efter att de sett affären och fått uppgifter om den sa Mandlis far: ”Jag tror inte vi behöver resa längre”. Sagt och gjort. De åkte upp till Karl Gustafsson i Horveryd, som var barnen Eks förmyndare, och där gjorde de upp affären.

För driften tog han hjälp av två av sina yngre bröder, Verner och Sture. Hans bröder drev affären vid torget under firma Bröderna Svensson och allmänt kallades affären ”Brödernas”. De övertog också en affär i Nydala. Dit flyttade Verner och han byggde ett hus där.

År 1928 blev ett nystartat bolag ägare till Vrigstads Sandalfabrik. I bolaget ingick följande personer: Köpman Mandli Svensson, fabrikör Axel Dahlquist, kantor Gotthard Schelin, nämndeman K.G. Rundkvist, kamrer Claes Johansson och kamrer Emil Crona. Mandli blev här vd för företaget. I början av 30-talet inleddes ett samarbete med Kooperativa Förbundet, som även skulle bestå när bolaget ombildades till Vrigstads Skofabrik. 1933 bildades Vrigstads första fackförening på sandalfabriken – avdelning 70 av Svenska sko- och Läderindustriarbetareförbundet. Lönerna 1934 var mellan 60-95 öre per timma.

År 1936 övertog Mandli Svensson ensam Vrigstads Sandalfabriksbolag och namnändrade det till Vrigstads Skofabrik. Samma år överlät han affärerna tilol bröderna Verner och Sture. Året efter påbörjades byggandet av en ny fabrik som stod klar 1938 (nuvarande Erikshjälpens lokaler). Åren efter skedde en stor förändring på maskinsidan och av produktionen och företaget växte till ett av de större företagen i branschen. Under krigsåren och ända fram till 1947 hade man en del driftsproblem. Det var svårigheter med materialförsörjning och brist på maskindelar och att en del personal låg inkallad. När Mandli avled 1946 övertog sonen Svenning Svensson och svärsonen Rudolf Thunander driften av skofabriken.

Inflyttningskaffe i den nya skofabriken 1938.
Nåtlingssalen på Vrigstad Skofabrik med bl.a. Stig Hagman, Rut Sjögren, Birgit Vink, Ethel Karlsson, Agnes Johnsson, Ester Gustavsson och Aina Gustavsson. Foto från cirka 1940.