Fastigheten

Huset har någon gång på 1800-talet flyttats till sin nuvarande plats. Huset är från Lammhult och transporterades med hjälp av häst de 25 kilometrarna. Här återuppfördes det för att bli ett hus för provinsialläkarmottagning och apotek. Det var förr vanligt att man monterade ner timmerhus och flyttade dem.

Bank_fastigI Gamla Bankgården finns en liten utställning där en del av en innervägg från det nordvästra rummet visas. Väggen är timrad av 5-tums furutimmer, som tätats med mossa. Pinnen som stabiliserar timret heter dymling och är av gran.

En papperstapet är klistrad direkt på timret. Under årens lopp har 14 lager tapeter blivit påklistrade.