Dahls våning

Här ger vi en kort presentation av lägenheten och dess utformning.

Kontoret
I lägenhetens kontor residerade kronolänsmannen Alfred Dahl och skötte härifrån polisiära ärenden av de mest skilda slag inom häradet.

Dahl_kontor

Utöver kontorsinredningen finns även en stor samling leksaker från sekelskiftet samt en vevgrammofon.

Förmaket

Dahl_Netherwood

Här finns bl.a. en intressant tavla som föreställer general Adam Fredrik Netherwood som föddes på Byestad den 1 januari 1770. Han blev bland annat utsedd till brigadschef av Napoleon. Tavlan hängde ursprungligen i lägenheten och när museet nu är klart har dess ägare Elisabeth Ralf skänkt den till museet, där den nu åter hänger på sin ursprungliga plats.

Dahl_formak

Den vita möbeln kommer från Anna Dahls hem i Korsberga. Den ärvdes av Anna efter moderns bortgång 1906. Enligt vad dottern Margit berättat har den tillhört Annas mormor Anna Elisabeth Cederblad, gift Kuylenstierna. En oljemålning över soffan föreställer Annas mor Sofia Pontén född Kuylenstierna 1839.

Salen
Här i salen intogs måltiderna. På stora bordet dukades maten och vid småborden åt man. Undantaget var när man hade inbjudna gäster, då åt man vid stora bordet. Jungfrun tillkallades genom en ringsignal som framkallades genom att man drog i strängen över bordet.

Anna var en duktig husmor och drev periodvis hushållsskola här. Hon hade även matgäster. Det var dyrt att hålla barnen i skola i Växjö så ett litet tillskott till kassan skadade inte.

Dahl_salen

Jungfrun tillkallades till salen genom en ringsignal, som framkallades genom att man drog i en sträng som finns ovanför bordet, vid lampan.

Då och då samlades några musikaliska herrar i salen för att musicera. Alfred spelade fiol, liksom konstnären och violinisten Hugo Carlberg, och pianot trakterades av apotekare Englund.

Köket

Dahl_kok

Det finns två spisar i köket. Det beror på att Anna Dahl hade hushållsskola då och då samt även en del matgäster.

Jungfrukammare

Dahl_jungfrukammare

Den sista jungfrun hos familjen Dahl slutade 1944. Anna var duktig på matlagning så jungfruns arbete omfattande inte matlagning utan enbart förberedelsearbete samt disk, städning och andra göromål.