Hembygdsförbundets hederspris

Vid Jönköpings Läns Hembygdsförbunds årsmöte 2010 tilldelades Stiftelsen Gamla Bankgården i Vrigstad Hembygdsförbundets hederspris för goda insatser inom miljö och kulturvård, med motiveringen ”För levandegörande av 1910-talets bankhistoria”.

Vid en högtidlig ceremoni vid Bankgården den 26 maj 2010 överlämnades och planterades den en som utgör förbundets hederspris.

Bank_hedersp1

Ceremonin inleddes med att stiftelsens ordförande Stig Marz hälsade alla välkomna och informerade om Gamla Bankgården.

Bank_hedersp2
Enen planterades med van hand av hembygdsförbundets tidigare ordförande Alf Carlsson under övervakning av bl.a. Margaretha Engstedt, Länsmuseet och Stig Marz.

 

 

 

 

 

 

 

Bank_hedersp3

Bank_hedersp5

Som ett extrapris tilldelades stiftelsen även en gammaldags skolklocka av Hembygdsförbundets ordförande Ingvar Törnqvist.

Efter ceremonin guidades Hembygdsförbundets styrelse och övriga gäster runt i Gamla Bankgårdens lokaler.

Bank_hedersp4

Bredvid enen placerade hembygdsantikvarie Margareta Engstedt en metallskylt som utgör ytterligare ett synligt bevis på hederspriset.