Stiftelsen Gamla Bankgården

Den 28 augusti 2002 hölls det konstituerande sammanträdet för Stiftelsen i Gamla Bankgårdens lokaler. Närvarande var representanter för de tre stiftarna: Sparbanksstiftelsen Alfa, Vrigstads hembygdsförening samt Vrigstads samhällsförening.

Stiftelsen har för närvarande följande sammansättning:
Mats Carlsson, ordförande – Vrigstads samhällsförening
Sylvia Swerlander, ledamot – Vrigstads samhällsförening
Börje Cronvall, v. ordförande och kassör – Vrigstads hembygdsförening
Kerstin Carlsson, sekreterare – Vrigstads hembygdsförening
Ulf Gustavsson, ledamot – Sparbanksstiftelsen Alfa
Jenny Almqvist, ledamot – Sparbanksstiftelsen Alfa.

Adjungerad ledamot: Karl-Johan Krantz.

Vid stiftelsens sammanträde den 21 maj 2014 avtackade ordförande Mats Carlsson avgående ledamöterna Christer Arlbrandt, Stig Marz och Carl-Gustaf Liew.

Bank_stiftelse14

Föreningssparbanken AB har som gåva skänkt Stiftelsen de inventarier som finns i bankmuseet samt de inventarier som tillfallit Sparbanken Alfa genom testamente av den 12 februari 1988, upprättat av Margit Dahl.

Sparbanksstiftelsen Alfa har bidragit med stiftelsekapital som möjliggjort för Stiftelsen att förvärva den fastighet som inrymmer museerna.