Guider

Guidningen i Gamla Bankgården sköts av lokalt utbildade guider. Ett 20-tal personer har deltagit i de utbildningar som genomförts.

I utbildningen har deltagarna fått en mängd fakta om Bankmuseet och familjen Dahl. Man har också fått se Stig Marz film där Margit Dahl visar och berättar om sin lägenhet samt en film, som också spelats in Vrigstad, hur ett bankkontor fungerade runt år 1915. Gruppen har också varit på studiebesök i Sigtuna samt t.ex. i Eksjö för att ta del av hur guidningen fungerar på Aschanska gården. Den mesta tiden har dock gått åt till att på plats lära känna lokalerna och dess inventarier samt historien kring dessa.

Varje år gör guiderna och styrelsen en inspirations- och utbildningsresa till nya besöksmål för att samla in nya idéer och intryck.

Att guiderna gör ett utppskattat arbete framgår av noteringar i gästboken. Se ett exempel.

Den 12 juni 2024 gjordes en relativt kort resa där man i huvudsak höll sig i Sävsjö kommun, med en avstickare till Värnamo kommun. Som vanligt var Karl-Johan Krantz kunnig reseledare. Färden gick bl.a. till Västragårds gravfält, Hjärtlanda kyrka, Stockaryd och Nydala.

Västragårds gravfält.
Hjärtlanda kyrka.
Nydala kloster.

Torsdagen den 17 augusti 2023 genomfördes årets studieresa för guider och styrelse. Resans tema denna gång avvek från tidigare resor. I fokus stod nu mer allmän, men ofta mindre känd, information om efterkrigstidens beredskap och bl.a. mobiliseringslager. Runt om i Sverige fanns en bit in på 1980-talet lager för ett stort antal varor – t.ex. spannmål, kaffe, bomull m.m. I Ekdal fanns lager för 300 ton bomull från 1955 fram till 1980-talet och i t.ex. Möcklehult fanns 300 ton socker lagrat. Under resan besöktes även Klintaberget, utanför Moheda, där ett beredskapslager med drivmedel exploderade 1958 och utlöste en katastrof i samhället.

Karl-Johan Krantz informerar gruppen om ett beredskapslager för bomull i de småländska skogarna.

Onsdagen den 1 juni 2022 var det åter dags för en hemlig resa där Karl-Johan Krantz samt Mats och Kerstin Carlsson valt ut ett stort antal resmål på relativt nära håll. Temat för resan var entreprenörer och vatten. Det första stoppet gjordes redan vid Boda kvarn. Sedan gick resan vidare till bl.a. Hagafors stolfabrik där vattnet åter spelat en stor betydelse för de lokala entreprenörerna.

Gruppen stannade vid Svenarums hembygdsgård där förmiddagsfikat var framdukat.
Lindefors bruk var okänt för de flesta deltagarna.

Nydala kloster hade från 1100-talet spelat en stor roll i traktens teknikutveckling. Gruppen besökte Byarum där klostrets nunnor bodde. I Vaggeryds fick vi också en utförlig beskrivning av samhällets framväxt och utveckling, bl.a. tack vare vattenkraft, järnväg, väg och entreprenörer.

Hörle herrgård var det sista målet där vi fick en utförlig guidning av den pampiga herrgården.

Onsdagen den 5 juni 2019 gjorde museets guider och styrelse sin årliga ”Hemliga resa”. Färden gick längs med gamla riksettan söderut. Första stopp var vid Tofta Skans, där Karl-Johan Kranz, resans guide, berättade om försvarsverket. Målet för dagen var Ljungby, där gruppen besökte Begravningsmuseet och Sven Ljungbergs-museet. Hemfärden gick på småvägar över Rydaholm och Ohs med ett stopp vid Tagels Gård.

Guiderna samlade vid Tagels gård.

Den 5 juni 2018 gjorde guiderna en resa till Kronobergs län med guidad ledning av Karl-Johan Krantz. Först besöktes två intressanta kyrkor – Drevs gamla kyrka och Granhults kyrka. Den senare är landets äldsta bevarade träkyrka.

Drevs gamla kyrka.
Granhults träkyrka.

Efter besöket i Granhult styrde bussen mot Kosta glasbruk där vi fick en mycket intressant guidning om brukets historia samt en visning av glasblåsningen.

Vi informerades om Kosta glasbruks historia från 1742 och fram till idag.
Som avslutning fick vi se glasblåsningen i hyttan.

Den 7 juni 2017 genomfördes den senaste resan som bl.a. innehöll stopp och information om Nydala kloster, Huseby och bilkyrkogården i Ryd.

Vid besöket på Huseby guidades gruppen av Karl-Johan Krantz, som berättade om godset och om fröken Florence Stephens.

Bilkyrkogården Kyrkö mosse är en udda företeelse där cirka 150 gamla skrotbilar finns på en torvmosse utanför Ryd.

Den 1 juni 2016 gjordes en resa som gick till Eksjö.
160601_guide

Här fick guiderna bl.a. information om Eksjös historia samt om Ing 2 och Ränneslätt.