Öppethållande

Bokning behövs vid alla besök

För bokning, information och frågor:
E-post:    info@bankgarden.se
Telefon: Kerstin Carlsson 0703-47 17 56

Fröken Dahls kafferep
Följande söndagar kl 15-17 är nu öppna för bokning: 25/2, 10/3 och 7/4.

Boka ett eget kafferep
Vi kan ta emot grupper på 10-18 personer och då kan ni boka valfritt datum.

Om ni vill kombinera ert besök med ett arbetsmöte mm, har ni tillgång till bankens styrelserum. Där finns plats för 10-12 personer, utrustad med bredband och projektor

Visning av Gamla Bankgården
Grupper om minst 5 person kan boka en egen visning

Betalningsinformation
Swish      123 385 02 29
Bankgiro 5912-7308

Hyra sammanträdesrum
Företag, organisationer m fl har möjlighet att hyra styrelserummet i Gamla Bankgården – lämpligt för ledningsgrupper, styrelsemöte mm.  Det finns bredband, projektor mm.
Kostnad 1 000 kr för halv- eller heldag.

Välkommen!