Mynt- och sedelsamling

Sven-Eskil Öhrskog, Växjö, kom 2009 i kontakt med Gamla Bankgården i Vrigstad. Då visades utställningen ”Handelns och penningarnas historia – från Hedenhös till år 2100” där Öhrskog visade upp en del av sin sedel- och myntsamling. Han kom i kontakt med Stig Marz, som då var ordförande i Stiftelsen Gamla Bankgården, och den kontakten har bibehållits och varit en orsak till att Öhrskog den 17 maj 2018 skänkte en stor del av sin samling till Bankmuseet.

-Det är både sedlar och mynt och även en del medaljer som finns med i gåvan, berättar Sven-Eskil Öhrskog. Jag har själv arbetat på bank och det var där intresset för numismatiken föddes. Det ligger många års samlande bakom det som nu skänks. Här finns bl.a. mynt från 1600-talet och fram till våra dagar. Här finns även gamla sedlar samt lokalmynt och egna sedlar som lokalbankerna gjorde.

-Vi är mycket glada och tacksamma för gåvan, säger Stiftelsens nuvarande ordförande Mats Carlsson. Museet blir mer komplett tack vare gåvan med den stora samlingen av mynt och sedlar som sträcker sig flera hundra år tillbaka.

Sven-Eskil Öhrskog med hustrun Birgitta samt Bankgårdens representanter Kerstin Carlsson, Stig Marz och Mats Carlsson. Här visas mynt från 1660, då Karl XI regerade, samt äldre sedlar.
Sven-Eskil Öhrskog visar sedlar från Smålands Enskilda Bank och Oskarshamns Enskilda Bank.
I samlingen finns även ett antal olika medaljer.