Invigning

Den 12 november 2003 förrättades invigningen av Den Gamla Bankgården. Då hade det tidigare bankmuseet kompletterats med ytterligare en attraktion – den Dahlska lägenheten i bankhusets övervåning.

Redan 2002 bildades Stiftelsen Gamla Bankgården, med representanter från Vrigstads hembygdsförening, Vrigstads samhällsförening och Sparbanksstiftelsen Alfa.

Sedan hösten 2002 fram till invigningen pågick renoveringsarbetet av lägenheten och Stiftelsen har nu åtagit sig att sköta driften av lokalerna, med visningar, marknadsföring mm.

Bank_invign031

Landshövding Birgit Friggebo förrättade invigningen av Den Gamla Bankgården.
Friggebo avslutade sitt invigningstal med att konstatera att ”Vrigstad genom Dahlska lägenhetens tillkomst, som ett komplement till Bankmuseet, fått en attraktion som för de resande i Jönköpings län blir en källa till nya upptäckter i länets historia”.

 

 

Bank_invign032

Sparbanksstiftelsen Alfa har möjliggjort renoveringen genom ett generöst anslag och restaureringen av den gamla lägenheten har gjort med både experthjälp och med lokala hantverkare. Totalt har över 1 000 föremål katalogiserats med hjälp av Jönköpings läns museum.