Kulturfestival 121103

Smålands kulturfestival och Stiftelsen Gamla Bankgården i Vrigstad anordnade lördagen den 3 november tillsammans en musikalisk salong i salen i Dahlska våningen i Gamla Bankgården. Med detta arrangemang upptogs en gammal tradition i huset då kronolänsmannen Alfred Dahl, i 1900-talets början, tillsammans med konstnären och violinisten Hugo Carlberg och apotekaren Ernst Englund bildade en trio där Dahl och Carlberg trakterade fiol och Englund piano. De anordnade små musikaftnar för vänner och bekanta. Det var också i denna salen som Kristina Nilsson år 1856 lät sin vackert klingande stämma ljuda då hon underhöll doktor Lindskog och hans gäster och för detta uppbar ett gage på 25 öre.

Bank_kultur121

Bank_kultur122

Vid dagens arrangemang fick besökarna lyssna till två fantastikt musikaliskt begåvade, 18-åriga, ungdomar från ”Lilla akademien” i Stockholm. Det var Clara Bjerhag på violin och Luba Wiander på piano.

De framförde verk av Rubinstein, Tjajkovskij och Mendelsson för att nämna några. Men också Näckens Polska och Värmlandsvisan med anknytning till Kristina Nilsson.

Efter framträdandet fick de ta emot stående applåder av besökarna vid de två framträdandena under dagen.

Bank_kultur123

Då och då i programmet berättade Stig Marz om huset och dess historia där framför allt Kristina Nilsson intog en central roll. Men även den svenska skrönans mästare Fritiof Nilsson Piraten och andra personligheter, som gästat huset, passerade revy.