Relief av Gustaf Dahl

Den 4 september 2008 överlämnade representanter för Borgmästarfonden en gipsrelief föreställande Gustaf Dahl till Stiftelsen Gamla Bankgården.

Det var i samband med sin 100-årsdag som Gustaf Dahl fick motta gåvor som blev grunden till den s.k. Borgmästarfonden. Syftet med fonden var att främja kultur och stödja kulturell verksamhet, i första hand med anknytning till Sigtuna stad. Ur fonden har ett stort antal stipendier delats ut till framför allt yngre konstnärligt verksamma personer med ankytning till Sigtuna.

Styrelsen för Borgmästafonden ville också använda fondens medel till ett ändamål som särskilt låg Gustaf Dahl varmt om hjärtat – nämligen utsmyckning av stadens offentliga miljö. Styrelsen beslutade därför att innan man avslutar fondens arbete hedra minnet av stadens sista borgmästare och samtidigt bidra till utsmyckningen av Sigtunas offentliga miljö genom att låta utföra och i Sigtuna Rådhus uppsätta en bronsrelief föreställande Gustaf Dahl. Konstverket skulle uppfylla högsta krav på konstnärlig kvalitet och därmed ha ett för all framtid bestående värde. Uppdraget gick till konstnären Peter Linde i Salsjöbaden, känd för en lång rad porträttlika personreliefer. Sedan ett år tillbaka hänger reliefen på plats i Rådhuset.

Dahl_avt relief

Curt Ohlsson, ordförande i Borgmästafonden, avtäckte reliefen som är placerad i lägenhetens hall.

Överlämnande skedde på Gustaf Dahls födelsedag, den 4 september.

 

 

 

 

Dahl_relief

 

 

 

 

 

Reliefen, i gips, är gjord av Peter Linde.

Linde har bl.a. gjort bronsstatyn ”St Sigfried och hans tre systersöner” som finns utanför domkyrkan i Växjö.

 

 

Dahl_relief kaffe

Efter överlämnandet av reliefen och en presentation av Gamla Bankgården för Borgmästar- fondens representanter bjöds alla på kaffe och ostkaka i den Dahlska lägenheten.