Hur Vrigstad blev Vrigstad

Filmer om hur Vrigstad blev Vrigstad – en historiebeskrivning med fokus på våra entreprenörer.
Film på fem minuter
Film på elva minuter

Den 27 mars 2022 invigdes den nya utställningen ”Hur Vrigstad blev Vrigstad”. Syftet med utställningen är att visa på Vrigstads historia och betydelsen av entreprenörskap med Vrigstads entreprenörer i fokus.

Invigningen inleddes med att Bankgårdens ordförande Mats Carlsson berättade om hur stiftelsen kom till och hur Bankgården utvecklats sedan dess. Karl-Johan Krantz berättade om hur utställningen kommit till och kort om dess innehåll. Innan den formella invigningen visades också en kort film om Vrigstads historia.

Mats Carlsson och Karl-Johan Krantz.
Invigningstalet hölls av Sparbanksstiftelsens vd Anna Swalander.
Mingelgäster bl.a. Rolf Andersson och tidigare ledamoten i Bankgårdens styrelse Ingvar Melin.
Inger Malm och Kersti Frigert tittar på utställningen.
Jonas Olofsson och Jan Frigert minglar.

Under pandemin har arbetet med en ny utställning om Vrigstad pågåtti cirka två år. Delar av lokalerna har byggts om, filmer har tagits fram, bilder har kopierats och texter har skrivits. I utställningen skildrar vi hur Vrigstad har vuxit fram och stor tonvikt läggs bl.a. på alla de entreprenörer som möjliggjort den positiva utveckling som skett och sker i samhället.

Mats och Kerstin Carlsson samt Karl-Johan Krantz diskuterar hur utställningen ska sättas upp.
Stiftelsens styrelse tittar på hur arbetet med den nya utställningen fortskrider.