Prominenta gäster i Bankgården

Kristina Nilsson
Bland bemärkta personer som gästat huset kan nämnas den världskända sångerskan Kristina Nilsson, som gav konsert här 1856, då hon var 13 år. Hon hade tidigare gästat Vrigstads marknad där hon framträtt med sin bror men också med björntämjaren Calle Kruse.

Kantor Sven Granqvist, som bodde i det röda huset inne på gården, insåg vilken fantastisk sångbegåvning hon hade och Kristina stannade hos familjen Granqvist efter augustimarknaden 1856. Här fick hon undervisning i notskrivning m.m. och Granqvist försökte tillsammans med en folkskollärare J. Carlsson i Jönköping ordna ekonomiska möjligheter för hennes utbildning. Under denna tid gav hon konserter i hemmen här i Vrigstad.

Minnestenen över Kristina Nilsson avtäcktes av landshövding Sven af Geijerstam tillsammans med Christina Nilsson-Gottlow och Sigfrid Leifland.
Minnestenen över Kristina Nilsson avtäcktes av landshövding Sven af Geijerstam tillsammans med Christina Nilsson-Gottlow och Sigfrid Leifland.


Hon sjöng även i ett lusthus som stod här inne på gården. Lusthuset är borta men en minnessten över Kristina är rest på lusthusets plats.


Fritiof Nilsson ”Piraten”

Den svenska skrönans mästare Fritiof Nilsson ”Piraten” var en ofta sedd och välkommen gäst i huset. Det var så att när äldste sonen Gustaf Dahl studerade juridik i Lund kom till hans matlag en yngling som skröt och skrävlade om sina bravader till sjöss. Då sa Gustaf: ”Jag tror vi fått en riktig pirat i matlaget”. Denne skrävlande yngling var alltså Fritiof Nilsson, som efter detta fick epitetet ”Piraten”.

Vid ett besök här i gården avslutades dagarna med att kronolänsmannen med sönerna och Fritiof satt i lusthuset varvid Alfred Dahl bidrog med många historier från sitt yrkesverksamma liv. Fritiof snappad upp allt han hörde och en del av detta ligger till grund för hans novell ”Småländsk Tragedi”.

Ni som läst boken och sett filmen ”Bock i örtagård” kommer kanske ihåg episoden där den nyutnämnde kyrkvärden, patronen Esping, förväxlar psalmnummerlappen han fått av prästen med diskontnotan, vilket resulterade i psalmnummer som inte finns i psalmboken vilket utlöste stor förvirring bland kyrkobesökarna. Den historien kommer också härifrån berättad i lusthuset en skön sommarkväll.