Invigning av maskinmuseet

Invigningstalet för Maskinmuseet hölls av Lennart Ringstedt. Han gick där 20 år tillbaka då han tillsammans med kollegan Ingmar Carlson i Nässjö fick styrelsens i dåvarande Jönköpings läns sparbank uppdrag att genom en inventering undersöka om det sparats inredningar, inventarier och andra föremål i sådan omfattning att de kunde sammanföras till någon form av museum. Efter att ha besökt så gott som alla bankens kontor, dess källare och vindsutrymmen konstaterade man att så var fallet. Utredarna föreslog också att museet skulle förläggas till Vrigstad. Varför? Jo, här fanns tidsenliga byggnader – t.o.m. bankbyggnader från tre tidsperioder. Styrelsens beslut blev positivt och arbetet kunde sätta igång.

Bank_invign_Ringstedt

Resultatet av denna första etapp av museet ”Den gamla bankgården” visar tidstroget hur Vrigstads Sparbanks expeditionslokaler såg ut 1913 samt hur ett kamrersrum, styrelserum m m kunde se ut i början av 1900-talet. Den högtidliga invigningen ägde rum den 8 november 1988.

Fortfarande i mitten på 1940-talet så handlades fortfarande alla kassaärenden av en kassör och en kassakontrollant. Och bokföringen senare på kontokort, ofta i s.k. skruvliggare, skedde för hand och ränteberäkningen gjordes med hjälp av räntetabeller. Precis som det skedde i den gamla banklokalen i Vrigstad.

Den maskinpark som nu kan studeras i museet visar kontorsmaskiner under en lång tidsperiod.

I utställningsrummen finns bl.a. skrivmaskiner, additionsmaskiner, multiplikationsmaskiner, bokföringsmaskiner, perforeringsmaskiner, en stencilmaskin, en telefonväxel, äldre typer av diktafoner, sedel- och mynträkningsmaskiner, en också för tubning av mynt.

En insättnings- eller uttagstransaktion skulle alltså hanteras av två tjänstemän – en kassör och en kontrollant. I början på 1960-talet blev det dock med hjälp av kassamaskiner möjligt för Sparbanksinspektionen att godkänna att kundbetjäning fick ske av endast en tjänsteman i s.k. enmanskassor. Två olika typer av sådana kassamaskiner finns redovisade i museet.

Dataålderns maskiner ligger utanför vad museet har tänkt att visa. Trots det finns en frågeterminal för datahantering och en microfish-läsare i museets samlingar.

Bank_invign_goransson

Vid invigningen medverkade även Ingvar Göransson som ansvarat för insamling och dokumentation av maskinerna i museet. På bilden förevisar han en av maskinerna för intresserade åhörare.